תרומות

אנחנו מזמינים אנשים פרטיים וגורמים עסקיים לתרום להמשך פעילות העמותה השוטפת, עבור כל תרומה תשלח קבלה . מספר עמותה רשומה (ע"ר) – 580133924 ויש לה אישור ניהול תקין לשנת 2017.

העמותה מתקיימת אודות לתקצוב מעיריית יהוד – מונסון, הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה והבריאות. כמו כן בעזרת קרנות שונות.

לעמותה יש אישור על טופס 46תרומות לפי סעיף 46

אישור ניכוי מס
ניכוי מס במקור ניהול ספרים

לתרומות נא לפנות למזכירת העמותה אורלי קיזילדג-סניור
בטלפון – 03-5362263
או דרך המיילmerkazyom@gmail.com