קהילה תומכת

קהילה תומכת הינה שירות הניתן לאזרחים ותיקים בבית.
אוכלוסיית היעד כוללת את כל האזרחים הותיקים, עצמאיים או מוגבלים.
התוכנית כוללת שירותים שמטרתם לתמוך באזרח הוותיק בחיי היום יום.
התכנית כוללת שירותי אב בית המבקר בבית האזרח הותיק מעת לעת,
עוזר בתיקונים קלים ( החלפת נורות, ברז וכו') מביא תרופות למתקשים להגיע לקופ"ח
וכן מזמין שירותי רופא/אחות, אמבולנס אנשי מקצוע וטכנאים לצרכים מקצועיים.
במסגרת התוכנית מקבל החבר בקהילה התומכת לחצן מצוקה, שבאמצעותו ניתן להודיע
על בעיה או לקרוא לעזרה 24 שעות ביממה.
התכנית כוללת פעילות חברתית המתקיימת במועדון עבור חברי הקהילה התומכת.
כיום מפעילה את התכנית בפועל חברת תיגבור.
ניתנת הנחה לנזקקים ולניצולי שואה.
הצטרפות לתכנית באמצעות טלפון של חברת תיגבור
המחלקה לאזרח הותיק בעירייה, טל': 03-5391222
העמותה למען הקשיש, טל':03-5362263