כנס ביאלסטוק 2009 – טלוויזיה הקהילתית עלי יהוד

כנס ביאלסטוק 2009 – טלוויזיה הקהילתית עלי יהוד, בשכונת ביאלסטוק שהוקמה לזכר קהילת ביאלסטוק בפולין.
תאריך הפקה – ספטמבר 2009