חפירות ארכיאולגיות ביהוד – טלוויזיה הקהילתית עלי יהוד.

חפירות ארכיאולגיות ביהוד – טלוויזיה הקהילתית עלי יהוד.
החפירות התבצעו לפני הקמת בניין העיריה בתל שהיה שם מתחת.
תאריך הפקה 1996