חברי העמותה

העמותה קמה בשנת 1988 ומאז פעילה מאוד בחיי הקשישים וותיקי העיר.

חברי הנהלה

 יצחק רוזנברג – יו"ר 

ניסים טיני – גיזבר

אפרים בר זאב

יעקב שפיר

טלנר הנרי

מרים ירום

עדה זקן